Battlegroup Overlord

Allmänna speldiskussioner

Battlegroup Overlord

Postby Rickard » Sep 8th, '13, 05:28

Tanken med detta inlägg var initialt att ge Nisse lite info men det for så att säga iväg. Så nedan följer således det första av två inlägg om armébyggande i Battlegroup.

BATTLEGROUP OVERLORD.
Vi är några på klubben som hade tänkt spela BATTLEGROUP supplementet Overlord aka invasionen av Frankrike 1944 i skala 28mm. Den gedigna boken innehåller förutom beskrivning av de första veckornas skeenden, ett antal scenario samt inte mindre än tretton armélistor. Tre av dessa är förvisso tämligen specifika, de som listar de styrkor som slogs på stränderna.
Battlegroup profilerar sig som att vara ett 1:1 spel för 15-20mm figurer men folk spelar reglerna med både 6mm och 28mm figurer, och enligt min mening så är det ypperligt 28mm spel för både mindre och mer storskaliga skärmytslingar.

Reglerna är enkla, men spelet är taktiskt sett inte lätt. Det gäller att tänka till ordentligt på hur man ska använda både sina trupper och poäng. Det är med andra ord ett spel som man inte kan förvänta sig en promenadseger om man rafsar ihop en armélista och lite nonchalant placerar ut sina enheter utan tanke på hur de skall samverka. Det här är inget unikt utan brukar straffa sig i de flesta spel men det finns ytterligare två faktorer som spelar in, motståndarens karaktär och den egna kapaciteten.


Image

Motståndarens kapacitet
Är man som Nisse intresserad av US så kan man välja på Airborne-, Armoured- eller Infantry division.
Inom varje armélista har man genom egna tillval vidare möjlighet ge en styrka en inriktning, och egen karaktär som t.ex. att vara ett oprövat amerikanskt mekaniserat stridsspaningsförband men med god uppbackning av stridsvagnar som glada i hågen dundrar in på plan, eller ett mer kvalitativt infanteriförband som uppträder med framskjutna fotpatruller med goda möjligheter att kalla in artilleri- och granatkastarunderstöd, eller så utgör man del av bandgående artilleriförband och så vidare.
Det enda formella kravet på en armélista är att den innehåller en viss mängd infanteri, eller mer korrekt infanteri som står listat under sagda kategori.
Till exempel.
SQUAD, 250pts är standard, Min- en grupp, Max- en pluton
PLATOON, 500pts är standard, Min- en pluton, Max- två plutoner.

För att sätta ovan i ett sammanhang så kostar en pluton oerfarna US infanterister 80pts i grunden. Det går för +21pts uppgradera dem till regulars. Det ska ställas mot en pluton fallschirmjägers som går loss på 115pts och som kan uppgraderas till elit för ytterligare 30pts. Vill man dessutom ha lite trevliga understödsvapen till dessa käcka gossar så far poängen iväg fort.

Image

Infanteri kan köpas som enskilda grupper eller som en pluton. Det är enbart om man köper en pluton som man kan köpa till understödsvapen och sjukvårdare. Note Nisse. Om man inte ha bestämt att annat gäller för ett givet scenario dvs.

Infanteri som är hämtat från listan American Infantry Division ser tex ut så här-
Riffle squad (one riffle section of 7 men plus a BAR team of 5 men (one BAR, four riffle) 19pts 1-i

Infantry platoon 80pts 7-i
(1) Command squad of 5 men (officer, mortar spotter)
May be mounted in a jeep +5pts
(3) Riffle squads
May be mounted in a medium truck +4pts

Platoon support (up to 5, No unit may be taken more than once)
Combat medic (medic) 8pts 0-i
M Machine gun team- 3 men with a .30 cal MG 16pts 1-i
Mount in jeep +2
Include a 3 man loader team +10pts
HMG team- 3 men with 0.50 cal HMG 20pts 1-i
Mount in jeep +2
Include a 3 man loader team +10pts
Bazooka team- 2 men with a bazooka 15pts 1-i
L Mortar team- 2 men with 50mm mortar 12pts 1-i
M mortar team. 2 men with 81mm mortar 22pts 1-i
AT Gun-57mmL46 with 3 crew 22pts 2-i
Beep tow +4pts
Infantry gun- 105mmL16 howitzer with 3 grew 27pts 2-i
Include a 3 man loader team +10pts
Jeep tow +2pts
Beep tow +4pts
M Truck tow +4pts
M3 Halftrack tow +8pts


Lite andra exempel på poängkostnader.

Sherman stridsvagn 50pts 3-r
M8 Greyhound pansarbil 26pts 1-r (recce, scout mortar spotter)

Image

De flesta armélistor består av fem huvudsektioner- HQ, INFANTERI, TANK, ARTILLERI samt DEFENCES. Ett köp av en enhet inom en viss kategori tillåter att man köpa en enhet från en, eller flera undersektioner. Till exempel om man gjort ett tillval från HQ eller Artilleri kan man rätt att köpa ett tillval från AFS (Additional fire support).
Note: man är alltså inte tvingad att köpa från någon annan sektion INFANTERI.

HQ- Innehåller enheter som ger basenheter mer spets som till exempel en högre chef som tillför möjlighet att slå om vissa tärningslag, radioenheter som ökar möjligheten att kalla in artilleri och så vidare. Ordonnans, 12pts 0-i

Tank- Basfordon går ofta köpa som skvadroner vilket ger en officer (ökar antal enheter som man kan flytta per runda med +1), eller styckvis.
Artilleri- Eldledare, olika typer av indirekt eld som antingen kan ställas på bordet, eller off-table.
Defences- Värn, bunkrar, försåtmineringar mm mm.

REC- spaningsenheter som Jeepar med M30, prickskyttar och så vidare.
ENG- Behöver man kunna spränga en bro, eller röja minor så kan det vara vist att köpa enheter från denna undersektion.
LOG- Logistik, enheter som stöder andra enheter genom att ge dem bonus i form av bättre save, eller uthållighet dvs. ammunitionslastbilar och annat matnyttigt som tex förbandsplatser. Kan vara värt att nämna i sammanhanget att stridsfordon har ett begränsat antal bulor i lasten. Till exempel en stackars Marder endast tre …
SPC- Kort och gott special/specialist enheter som inte passar in någon annan kategori, som det kanske finns endast ett fåtal av etc. Tex. AA brukar ligga här.
AFS- Extra indirekt eld, motverkanseld mot fientligt artilleri, förbestämt flygunderstöd och så vidare.

Det är med andra ord svårt att i ett generellt scenario veta vad motståndaren kommer att dyka upp med vilket skapar en del huvudbry. Vad är hans karaktär?
Har han lagt tyngdpunkten på infanteri, eller tanks, är han statisk och uthållig, eller kanske mobil, aggressiv men bräcklig då merparten av hans styrka är av spaningstyp och så vidare. Och till skillnad från en del andra spel så upplever jag att en styrka på pappret de facto har de kvalitéer på spelbordet som man strävade efter. Om man alltid kan hantera dem rätt dvs. Det är en helt annan femma fast där ligger väl tjusningen för de flesta.

Dessutom upplever jag att armébyggandet som något som är ständigt pågående då scenariornas utformning starkt påverkar och ger förutsättningar som man behöver anpassa sig efter- vilket är kul.

Image
Det finns två grundtyper av scenarion. Ett (ofta) eskalerande ”vi möts på lika villkor och slår på varandra till ena parten bryter” scenario där enheter som hämtats från underkategorin Recce ofta har stor betydelse dvs. trupp som får ställa upp tidigare än andra, och dessutom utanför egna grupperings-zonen. Det är inte alltid så men ofta.
Samt ett grundtyp av scenario där en attackerande slår mot en redan grupperad försvarare. Dessa scenarion ger försvaren rätt att köpa enheter och extras från kategorin Defences.
Oavsett vilket scenario behöver man ofta dela upp sin styrka där en del hålls som reserver. Ett visst antal enheter kommer anlända i runda si eller så. Så frågan är då till fots eller med transport?

Image
Bordstorlek. 180cm ggr 120cm. Cirka 300pts.
En by ska hållas av försvarare som kan ställa ut upp till hälften av sina enheter i bordets mittzon. Övriga hålls i reserv. Den attackerande parten väljer sedan kortsida och sätter upp till en tredjedel av sina enheter. Den attackerande parten får först tillgång till reserver. Med vilka enheter, och hur ska de agera för att jag ska lösa uppgiften? I mindre partier ställs dessa frågor verklige på sin spets.


Den andra faktorn är den egna kapaciteten som styrs helt av de val man gör. Mer om det i nästa inlägg.
Last edited by Rickard on Sep 11th, '13, 01:06, edited 1 time in total.
Projects
Main: Writing a rule set for the seven years war aka SYW.
Secondary: Painting armies and terrain for the project.
Extras: 28mm Matabeles, 10mm WW1, 28mm medieval etc. :)
User avatar
Rickard
Primus Pilus
 
Posts: 1668
Joined: Aug 20th, '09, 15:43

Re: Battlegroup Overlord

Postby Rickard » Sep 11th, '13, 01:04

Egentligen ett @Nisse inlägg men jag spinner vidare på armébyggandet, och den egna förmågan.

Nisse har till uppgift att bygga en 250pts styrka till ett scenario som heter Recce Screen. I fyra rundor slåss de båda sidornas enheter som är hämtade från sektionen RECCE innan övriga enheter börjar strömma till. Principen är enkel- man får endast ”köpa” en enhet från RECCE om man köpt en enhet från en av de huvudsektioner som ger en rätt att göra så, som tex ett köp av en INF enhet.

250pts är...inte speciellt många poäng. Det finns några saker som kan vara värt att tänka på när man spenderar dessa stackars poäng.

Image

Armémoral
Ett parti har inga fasta antal rundor. Man spelar till en sida antingen har noll poäng kvar av sin armémoral, eller i början av sin runda har alla sina enheter nerhållna.
Ens armémoral tickar ner allteftersom man råkar ut för otrevligheter som att tappa en enhet osv.
Vid dessa tillfällen tvingas man dra en counter ur förnedringskoppen. Snäsorna ligger mellan 1-4, med övervikt på 2-3.

Det är de egna inköpen som ger vilken armémoral som man kommer att starta med dvs. vilka trupper man valt att spendera sina poäng på. Spelar man säkert och köper tex ett off-table 4,2” granatkastare batteri som består av två pjäser så gör man av med 72pts och får noll armémoral poäng. Väljer man istället att låta de två pjäserna att stå på bordet kostar de 58pts och genererar två armé-moral poäng.
Generellt sett så genererar alltid infanteri, och då hela plutoner bra armémoralvärde. Så hellre en full pluton infanteri än ett stridsfordon och några grupper infanteri. Om man har råd dvs.
En tysk fallschirmjäger pluton generar i grunden 14 armémoral poäng (BR- Battle rating).

Man kan även köpa in extras som tex en ”sjukvårdplats”, en sådan skjuter inte mycket… ;) men genererar per pts bra med armémoral.

ANTAL ENHETER
Nerhållen är annars ett tämligen vanligt resultat från skytte. Att man sonika förlorar ett parti pga av alla ens enheter är nerhållna har avgjort fler än ett av våra tidigare partier. För få enheter på bordet innebär således alltid en risk…

Image
De glada herrarna i bild lyckades med bedriften att förlora partiet efter en enda runda efter det att alla deras enheter blev nerhållna… Och det var långt tidigare än de hunnit smakat på den fickljumna vodkan (vi spelade Kursk)

ORDERS
Per runda kan man bara agera med så många enheter som man har Command points/pips eller som det heter i spelet Orders till. På grupp nivå har man 1D6 orders, på pluton 2D6 och så vidare.
Men man kan lägga till +1 per orders per officer som man valt att spendera poäng på. Köper man tex en pluton infanteri så får man en officer. Tex två extra officerare i ett parti där man i grunden får flytta 1D6 enheter per egen runda ger en stor skillnad. En officer kostar dock, så ska man ta en extra HMG, eller köpa in tex en HQ sektion?

Vad jag har köpt spelar in på fler sätt än ett då enheter kan kosta olika många orders att agera med. Det gäller speciellt för indirekt eld.
Normalt sett kostar en aktivering av en enhet en orders men att använda sig av granatkastare och artilleri kostar i regel minst två. En för observatören, och en för pjäsen. Om man inte använder sig av ett off-table batteri (två pjäser) för då går det åt ytterligare en orders (en per pjäs).
Så taktiskt sett- Granatkastare och artilleri är bra men man bör vid byggandet av listan tänka till på hur, och när man ska agera med dem. Ledordet är understöd.
Ens egna taktik mår helt enkelt bäst av att inte vara enbart uppbyggd på indirekt eld. Det annars lätt att hamna i ett läge där det är det enda man kan göra är, eftersom man inte har köpt tillräckligt med infanteri eller fordon, att skjuta med sin dyra off-table granatkastare. Och indirekt eld har som de flesta vet alltid en tendens att hamna någon annanstans än där man vill.


Och till sist
Förnedringskoppen generar även random events som tex eget flyg, en fientlig enhet kan få out of ammo och så vidare. Det finns dock inga säkra utfall utan man slår alltid.
Under ett parti lyckades den tyska sidan dra två, tre counters som gav oss möjlighet att få in eget flyg. Vi fick en ett. Den uppenbart fulla pilot som trots allt lyckades dyka upp hade dessutom svårt att skilja egna sidan från lede fi...Nerslagsplasten flyttades hela 3D6…

Image

Och så över till Nisse. 250pts. Varsegod.

AMERICAN ARMOROURED DIVISION

HQ UNITS
Forward HQ, 3 men, 21pts, 3-r
(Art spotter, senior officer)
Finns diverse fordon som man kan ge enheten som tex.
Jeep +2pts
M3 halftrack +8pts
Sherman +44pts

Dispatch rider, 12pts, 0-i

Varje val I HQ sektionen ger rätt att ”köpa” en sak från Logistic, eller Additional fire power

INFANTRY
SQUAD 38pts, 3-I BR
1 riffle section, 10 men with one BAR and one Bazooka plus one MMG team, 3 men with 0.30 cal MG
PLATOON 116pts, 9-i
Command squad (som ovan fast inget MMG team), kan sitta uppsuttna i en M3 Halftrack+8pts, +1BR
(officer, mortar spotter)
(2)Squads, som ovan dvs med MMG team, dito kan sitta uppsuttna, MMG teamen i egen
(1) Light mortar, kan åka med övriga
Så antal M3, om du köper till hela plutonen är 4st

Upgrade entire platoon to regulars (dvs alla eventuella support som du köper)
39pts, plus 6-r

Plut Support
Medic, 8pts, o-iBR

HMG, 3 men 0.50 cal
Extra 3 men loader team, +10pts

M Mortar, 81mm, 3 men, 22pts, 1-i
+10pts loader team
+8pts M3 Halftrack dvs monterad i.

AT Gun, 57mmL46, 3 men, 32pts, 2-iBR
+10pts loader team
+8pts M3 Halftrack tow

Self Propelled Howitzer- M8 HMC, 24pts, 2-iBR

En pluton ger rätt till 4 ”köp” från- recce, Eng, Specalist

I vårt tänkta scenario- recce screen utkämpar enheter från RECCE fyra rundor innan övriga styrkan börjar droppa in, så

RECCE enheter (ett axplock)
Sniper, 10pts, 1-vBR, add spotter +5pts

M8 Greyhound, 26pts, 1-rBR
(scout, mortar spotter)

Recce platoon command, 3 men in jeep (officer, mortar spotter, scout), 28pts, 2-rBR
(officer, artillery spotter, scout)
Diverse upgrades som byt ut jeep mot-
M8 greyhound +13pts

Inf Squad 43pts, 3-iBR
1 riffle section, 10 men with one BAR and one Bazooka plus one MMG team, 3 men with 0.30 cal MG
+8pts M3 Halftrack
+13pts upgrade to regulars.

TANK
Sherman, 50pts, 3-rBR
Ger rätt att köpa- Recce, Eng, Log och ADF

ART
Off table mortar battery 81mm- 54pts, 0BR
Off table mortar battery 4,2”- 72pts, 0BR

Och Inte att förglömma
ADDITIONAL FIRE SUPPORT
Off- table Support request (en begäran per “inköp”)
Status låg- 5pts
Status Medel- 10pts
Status Hög- 20pts
Finns en rad antal alternativ men jag bromsar där…

Lycka till Nisse…
//Rickard
Projects
Main: Writing a rule set for the seven years war aka SYW.
Secondary: Painting armies and terrain for the project.
Extras: 28mm Matabeles, 10mm WW1, 28mm medieval etc. :)
User avatar
Rickard
Primus Pilus
 
Posts: 1668
Joined: Aug 20th, '09, 15:43

Re: Battlegroup Overlord

Postby Björn » Sep 11th, '13, 08:32

Rickard wrote:De glada herrarna i bild lyckades med bedriften att förlora partiet efter en enda runda efter det att alla deras enheter blev nerhållna… Och det var långt tidigare än de hunnit smakat på den fickljumna vodkan (vi spelade Kursk)


Min enda seger som tysk om jag inte kommer ihåg helt fel!
Why would you need Swedish interwar figures?
Why not!
http://adalenfigures.blogspot.se/
User avatar
Björn
Primus Pilus
 
Posts: 1331
Joined: Aug 21st, '09, 08:28
Location: Behind you!

Re: Battlegroup Overlord

Postby Rickard » Sep 27th, '13, 00:22

@Nisse och Sören
Terrängens placering för fredagens Recce mission.

Image

Man spelar diagonalt. Defender väljer hörn.
Skruffs som bilvrak, enskilda träd etc blockar LOS och är impassble.
Hus och ruiner går att se in i, men inte igenom. Det samma gäller för skogspartierna.

//Rickard
Projects
Main: Writing a rule set for the seven years war aka SYW.
Secondary: Painting armies and terrain for the project.
Extras: 28mm Matabeles, 10mm WW1, 28mm medieval etc. :)
User avatar
Rickard
Primus Pilus
 
Posts: 1668
Joined: Aug 20th, '09, 15:43

Re: Battlegroup Overlord

Postby Rickard » Sep 27th, '13, 19:32

Nisse frågade om gräs- och blom tuvor;

Här är några som jag använder mig av-
http://www.ebay.co.uk/itm/400574533903? ... 1423.l2649
Säljaren har lite olika varianter.

Image

Dito
http://www.ebay.co.uk/itm/Static-grass- ... 84c0497902
Fast varianten med "sten" går bort...

//Rickard
Projects
Main: Writing a rule set for the seven years war aka SYW.
Secondary: Painting armies and terrain for the project.
Extras: 28mm Matabeles, 10mm WW1, 28mm medieval etc. :)
User avatar
Rickard
Primus Pilus
 
Posts: 1668
Joined: Aug 20th, '09, 15:43

Re: Battlegroup Overlord

Postby Wulf » Sep 29th, '13, 20:24

Mycket bra genomgång av Battlegroup-tänket! Tack för det.
User avatar
Wulf
Hastati
 
Posts: 160
Joined: May 19th, '11, 13:53


Return to Spel

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron